לוגו שיטת פלדנקרייז

רותי בר הכשרה והסמכת מורים בשיטת פלדנקרייז

ווידאו
עלון אודות השיטה

ספרים

פרקים בשיטתי – הטכניקה (ד”ר משה פלדנקרייז)

מכתבי בן גוריון

מכתב רשמי בנושא פלדנקרייז מלשכתו של ראש הממשלה דוד בן גוריון, 1958